Metron Instruments d.o.o. akreditirano je inspekcijsko tijelo prema HRN EN ISO/IEC 17020 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6527.

HAA 6527

Laboratorij je ovlaštena pravna osoba Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje poslova prve, redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila - tlakomjeri za gume.

Rješenje DZM-a o ovlaštenju

USLUGE

  • ovjeravanje tlakomjera za gume