Budući da umjeravanje nije u zakonom reguliranom području, preporuča se najmanje jednom godišnje.